Když nastanou komplikace

21 října, 2015
Cestování železnicí po Evropě všeobecně funguje velmi dobře.

Rychlovlaky v západní Evropě obvykle příjíždějí v 90% s přesností do 15 minut, zatímco konkurenční aerolinie na krátké vzdálenosti sotva 68%-78% (protože bojují s řadou dalších faktorů, především nepříznivého počasí).

 

Občas se však něco pokazí a zde se dozvíte, co je potřeba

Především si plánuje realistická spojení. Samotný fyzický přestup z jednoho vlaku na druhý zabere často jen minutu až dvě, je potřeba však počítat s možným zpožděním prvního vlaku a brát v úvahu následky zmeškaní druhého vlaku. Když např. zmeškáte švýcarský domácí vlak, můžete jednoduše nasednout na další, avšak když zmeškáte spací vlak, uvíznete na místě; proto z důvodu bezpečnosti počítejte s delším časem. Spojení doporučená na těchto stránkách všechno toto berou v úvahu.

Zařiďte si cestovní pojištění. Jízdenky jsou často nevratné.  Pokud např. Vy nebo někdo z Vašich blízkých onemocní a bude potřeba cestu zrušit, většinou bývá možné požadovat náklady zpět prostřednictvím cestovního pojištění.

 

Co dělat, když zmeškáte přípoj 

Pokud zmeškáte přípoj, nechejte si jízdenku označit zaměstnancem ve vlaku, anebo v přestupní stanici, až tam dorazíte.

Pokud jste na palubě zpožděného vlaku Eurostar a je Vám už jasné, že přípoj zmeškáte, manažeři vlaků Eurostar u sebe mají razítko Railteam Promise nebo CIV a potvrdí Vám jízdenku. Pokud bude zpoždění větší, manažeři Eurostar obvykle procházejí vlakem a pomáhají lidem s přípoji. Stejně tak Vám zaměstnanci ve vlacích jiných evropských drah obvykle mohou potvrdit razítkem jízdenku, pokud dojde ke zpoždění vlaku.

V jiném případě dojedete do přestupní stanice a až tam zjistíte, že jste zmeškali svůj přípoj; v takovém případě požádejte personál nádraží o razítko na jízdenku. Nejprve se zeptejte u informační přepážky, protože to bývá rychlejší než čekat ve frontě u prodeje jízdenek. Pokud zmeškáte přípoj v Bruselu, jděte do kanceláře pro mezinárodní jízdenky SNCB (NEptejte se zaměstnanců Thalys) a tam pořádejte o radu.

Když budete přesedat mezi vlaky provozovanými drahami, které jsou členy Railteamu (Eurostar, Thalys, belgické, německé, rakouské, švýcarské a holandské dráhy), v přestupních stanicích Railteamu (Lille Europe, Brusel Midi, Frankfurt), ustanovení Railteam Promise způsobí, že jakmile budete mít orazítkovanou jízdenku, můžete nastoupit na další vlak bez ohledu na jeho provozovatele (operátora). Takže pokud by došlo např. ke zrušení jízdy německých drah ICE z Bruselu do Kolína n. R. nebo ke zpoždění vlaku Eurostar, takže byste zmeškali přípoj ICE, a Vy byste měli na jízdence razítko Railteamu, jednoduše nastoupíte na další vlak do Kolína n. R., i kdyby to byl třeba Thalys. Samozřejmě nebudete mít rezervované sedadlo, ale můžete však použít krajní sedadla v chodbě, a to ani Vám průvodčí nenalezne volné místo.

I na jiných místech, kde ustanovení Railteam Promise neplatí, však máte podle podmínek CIV právo na dopravu dalšími vlaky, a to i s nevyměnitelnou vlakovou jízdenkou. Obvykle nebývá nutné kupovat novou jízdenku, je to pouze krajní možnost.

Eurostar bez problémů provádí bezplatně nové rezervace při cestě z Paříže či z Bruselu do Londýna, pokud např. spací vlak z Itálie přijel do Paříže s výraznějším zpožděním, a to i když máte nevyměnitelnou jízdenku na Eurostar, bez ohledu na to, že italské dráhy nejsou členem Railteamu a “šedou zónu“ v CIV, jak je vysvětleno jinde.

 

Vaše práva: podmínky přepravy CIV

Všechny mezinárodní vlakové jízdenky podléhají mezinárodním podmínkám přepravy CIV (tato písmena naleznete také v rohu jízdenky). Mimo jiné se v CIV říká, že když zmeškáte spoj kvůli zpoždění vlaku, máte právo na přepravdu dalším vlakem jedoucím stejným směrem, a to i když je Vaše jízdenka platná pouze na vlak, který jste zmeškali, a teoreticky nevyměnitelná. Nezáleží při tom na tom, kdo je provozovatelem kterého vlaku, toto platí, ať mají oba vlaky stejného nebo odlišného operátora (společnost). Navíc teoreticky, pokud zmeškáte poslední vlak, máte právo na hotel na noc.

V podmínkách CIV však existuje tzv. „šedá zóna“: většina operátorů drah naštěstí podmínky CIV v praxi dodržuje a umožní Vám cestovat dál dalším vlakem, ale když jsou zatlačeni do kouta a např. požádáni o zaplacení hotelu (zvlášť pokud je to zaviněno zpožděním jiného operátora, ne jejich), anebo požádáni o vrácení peněz, které jste zbytečně dali za nový lístek na přípoj (aniž byste napřed požádali o novou bezplatnou rezervaci), často mohou tvrdit, že podmínky CIV platí pouze pro přímé jízdenky.

V každém případě budete chráněni, pokud jste si např. zakoupili jízdenku „London Spezial“  z Londýna do Kolína nad Rýnem a zmeškali přípoj v Bruselu, nebo si zakoupili přímou jízdenku z Londýna do Marseille u Eurostar a zmeškali přípoj v Paříži (protože ty se kupují na stejných stránkách za jednu cenu jako jedna transakce) a obvykle, ne však vždy, jsou vytištěny na jedné jízdence.  Podle tohoto dokumentu byste však nebyli krytí, pokud byste si koupili jízdenku z Londýna do Paříže u Eurostar, a jízdenku z Paříže do Marseille na jiných stránkách. A můžete i nemusíte být krytí, pokud byste si obě jízdenky koupili zároven na ještě jiných stránkách, což závisí na tom, jestli se toto projeví v jedné smlouvě (s Rail Europe) nebo ve dvou smlouvách (každá s jiným vlakovým operátorem, kde Rail Europe působí jako agent pro oba)…

Ve skutečnosti však samotné podmínky CIV neříkají vůbec nic o tom, jestli ochrana pro přípoje platí pouze pro přímé cesty, které se kupují na jednom místě, vytištěných na 1 a ne na 2 či 3 kusech papíru, nebo jestli platí na všechny přímé jízdy, ať už jsou vytištěny jakkoli. Podmínky CIV byly vytvořeny v době, kdy existovaly přímé jízdenky na všechny jízdy a představovaly normu. Současná fragmentace železnic však znamená, že lidé dnes musí cestovat s oddělenými jízdenkami, které si často koupí na různých internetových stránkách, aby získali odpovídající jízdné. Vlakové společnosti spoléhají na „naznačení“ v podmínkách CIV, že tato ochrana pro přípoje platí pouze pro přímé jízdy vytištěné specifickým způsobem, ne jinak…

Takže pokud cestující podniká přímou jízdu, podmínky CIV platí na obě jízdenky, cestující však potřebuje ochranu pro případ zmeškání spojů víc než kdy jindy, a stále je v nejlepším zájmu vlakových společností pomáhat cestujícím, když nastanou komplikace. V takovém případě však zřejmě podmínky CIV v dnešním fragmentovaném světě nemají příliš význam…

 

Railteam Promise

Avšak máme pro Vás alespoň nějaké dobré zprávy. Alianci Railteam vytvořila společnost Eurostar spolu s německými, francouzskými, belgickými, holandskými, švýcarskými a rakouskými drahami. Kromě ochrany dodržování podmínek CIV (které mohou, ale nemusí být uplatněny) se Railteam zaručil, že když zmeškáte přípoj z důvodu zpoždění vlaku u kterýchkoli dvou vlaků provozovaných drahami, které jsou členy Railteamu, na přestupních stanicích určených Railteamem (jako je Lille Europe, Brusel Midi, Kolín nad Rýnem a Frankfurt), budete mít právo nastoupit na další vlak jedoucí stejným směrem bez změny jízdenky a sednout si na kterékoli volné místo. Více na stránkách Railteam.

 

Zmeškaný spoj v Bruselu

Nejprve tip: ušetříte cenné minuty při přesedání v Bruselu z vlaku Eurostar na další vlak, když použijete spojující eskalátor v polovině nástupiště Eurostar (vysvětleno v Přesedání v Bruselu). Když zmeškáte přípoj, zde se dozvíte, co dělat.

Pokud zmeškáte spoj v Bruselu při přesedání z vlaku Eurostar na vlak Thalys či ICE do Amsterdamu nebo Kolína nad Rýnem, nepanikařte. Zamiřte do mezinárodního rezervačního centra SNCB (belgických drah) u hlavní haly pod kolejem vedle vchodu do terminálu Eurostar mezi nástupišti 3 a 2.  Je zde čekací systém, kde zmáčknete tlačítko pro Railteam, se kterým budete mít přednost. Vysvětlete zde svoji situaci a požádejte o razítko Railteam na Vaši jízdenku, která Vám umožní nastoupit na další vlak. Nemělo by přitom rozhodnovat, jestli to bude ICE nebo Thalys, protože obě společnosti jsou členy Railteamu.

Neptejte se však zaměstnanců Thalys nádraží, protože podle zpráv jiných cestujících nejsou dostatečně informovaní ohledně CIV a Railteam Promise a nesprávně lidem radili si koupit novou jízdenku.

Až budete mít razítko od Railteamu, nastupte na další vlak a ukažte jízdenku s razítkem průvodčí/mu. Možná sice budete muset ve vlaku Thalys sedět na krajních sedadlech u vchodu, pokud bude plno, není to však dlouhá cesta. Pokud však budete pokračovat vlakem InterCity přes Roosendaal do některé destinace v Belgii, Lucembursku či Nizozemsku, nastupte na další vlak a nic dalšího už nebude potřeba, protože v takovém případě Vaše jízdenka platí na kterýkoli vlak.

Pokud by došlo ke zrušení spoje ICE v 18:25 z Bruselu do Kolína nad Rýnem a Vy byste měli v Kolíně nad Rýnem v 22:28 přípoj na spací vlak do Prahy či Varšavy, ani tehdy nezoufejte. V 19:28 přijíždí vlak Thalys do Kolína nad Rýnem, a ten Vám stále umožní dostatek času na přestup na spací vlak. Podle posledních zpráv se po orazítkování jízdenky doporučuje domáhat se svých práv podle CIV a Railteam Promise a z vlastní iniciativy nasednout na vlak Thalys v 19:28. Ignorujte přitom zaměstnance, kteří Vám budou radit, abyste jeli pomalým vlakem do belgického Verviers, pak autobusem do německých Cách a tam počkali 40 minut na místní vlak do Kolína nad Rýnem, protože tak byste do Kolína n. R. přijeli o 2 a půl hodiny později a zmeškali spací vlak.